Gừng Spa

Chi tiết ưu đãi:

  • Khuyến mãi 5% trên hoá đơn

Thời gian ưu đãi: 05/05/2022 – 31/12/2022

Địa điểm: Gừng Spa – 42 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TPHCM.