GIC Luxury hotel & spa Đà Nẵng

Nội dung ưu đãi:

  • Giảm 25% trên giá phòng công bố

Thời hạn: 01/08/2022 đến 01/08/2023

Địa điểm: GIC Luxury Hotel & Spa Đà Nẵng – 59 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng