Gia Đình BB Golden Grill

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/5/2023

Địa điểm áp dụng

  • 103-K1 đường Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội