Flower Garden Hotel Hanoi

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 15% giá phòng và dịch vụ ẩm thực tại Roof Top Bar

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/8/2022

Địa chỉ áp dụng

  • 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội