El Vino Wine & Restaurant

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% cho Menu A La Carte
    (không áp dụng khuyến mãi cho set menu combo hoặc khuyến mãi khác)

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 1/4/2022

Địa điểm áp dụng

  • 16 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội