Cửa Hàng Nội Thất Make My Home

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 6% trên giá trị hóa đơn cho chủ thẻ Woori VISA Classic
  • Giảm 8% trên giá trị hóa đơn cho chủ thẻ Woori VISA Platinum
  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn cho chủ thẻ Asian Woori W Platinum

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 01/11/2023

Địa điểm áp dụng

  • Lầu 1- Lầu 3, 97-99 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM