Beirut Kitchen & Lounge

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 30/10/2022

Địa điểm áp dụng

  • 37A Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội