Anrose Spa

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 14/11/2021

Địa điểm áp dụng

  • B2-01 Lô TT06, Vinhome Gardenia Hàm Nghi
  • Số 39/106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Số 73 đường Huyền Quang, Ninh Xá, Bắc Ninh
  • Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh