Affa Boutique Hotel

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 10% trên giá phòng công bố
  • Giảm 10% dịch vụ ăn uống

Thời hạn ưu đãi

  • 31/12/2022

Địa điểm áp dụng

  • 17 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội