150.000VND

Ưu đãi 150.000VND tại PNJ

Giảm 150.000VND khi thanh toán bằng thẻ Napas

Thời hạn: 11/11/2022 – 30/03/2023

Chi tiết
2.000.000VND

Giảm lớn khi mua Ipad tại ShopDunk

Giảm 2.000.000VND khi thanh toán bằng thẻ Napas

Thời hạn: 25/11~25/12/2022

Chi tiết
30%

Mua sắm thả ga tại Aeon Mall

Giảm tới 30% khi thanh toán bằng thẻ Napas

Thời gian: 16/11/2022 - 31/12/2022

Chi tiết