150.000VND

Ưu đãi 150.000VND tại PNJ

Giảm 150.000VND khi thanh toán bằng thẻ Napas

Thời hạn: 11/11/2022 – 30/03/2023

Chi tiết