8/3 ôm GẤU về nhà cùng Woori Z Card

  1. Tên chương trình: 8/3 ÔM GẤU VỀ NHÀ CÙNG WOORI Z CARD
  2. Thời gian: 05/03/2022 – 09/03/2022.
  3. Phạm vi: Toàn quốc.
  4. Sản phẩm áp dụng khuyến mại: Thẻ ghi nợ quốc tế Woori Visa Debit Z Card (Woori Z Card).
  5. Đối tượng áp dụng:
  • Khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng tại Woori Bank, có nhu cầu mở tài khoản và phát hành thẻ Woori Z Card.
  • Khách hàng đã có tài khoản ngân hàng tại Woori Bank nhưng chưa phát hành thẻ Woori Z Card, có nhu cầu phát hành thêm thẻ Woori Z Card.

6. Nội dung chương trình:

  • Khách hàng đủ điều kiện khi phát hành thẻ Woori Z Card trực tiếp tại các điểm giao dịch của Woori Bank; hoặc phát hành thẻ thành công trên ứng dụng ngân hàng số Woori WON Việt Nam (WON app) sẽ nhận quà tặng hiện vật là Gấu bông Woori.
  • Quà tặng được nhận trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc gửi kèm cùng phong bì phát hành thẻ theo địa chỉ nhận thẻ khách hàng đã đăng ký trên WON app.

Chỉ 1 PHÚT mở thẻ, tải ngay WON app tại đây.